بخش طراحی

ابتدا نرم افزار طراحی سه بعدی را از اینجا دانلود نموده و نصب نمایید.

پس از نصب نرم افزار می توانید طرح های موجود در این بخش را به صورت سه بعدی مشاهده نمایید.

02 مهر 0 نظرات بوسیله مدیر سایت 723

طراحی تستی

فایل را باز کنید